Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kiíró:
BTM - Budapest Galéria
Határidő:
05/06/2019
Érvényes:
05/06/2019
Tárgymutató:
köztéri képzőművészeti alkotás létrehozása
Pályázhat:
művészek, alkotócsoportok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A BTM - Budapest Galéria
(1036 Budapest, Lajos utca 158.)
nyilvános pályázatot ír ki Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a XIII. kerületi Szent István parkba felállítandó Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására.
2019.

1. A kiíró megnevezése
A pályázat kiírója, lebonyolítója a Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria (BTM - Budapest Galéria), kezdeményezője és költségviselője Budapest Főváros Önkormányzata (Megbízó). (Engedélyokirat száma: 7665).

Kapcsolattartók:
Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu

Schmidt Péter kulturális referens
schmidt.peter@mail.btm.hu

2. A pályázat célja, tárgya
A pályázat célja a fővárosi tulajdonú XIII. kerületi Szent István parkban államalapító Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozása és felállítása.
Megbízó célja a pályázat kiírásával, hogy olyan képzőművészeti alkotás jöjjön létre, mely Szent István király alakját, az ő - minden kor számára példaértékű - életét, szellemiségét adekvát módon jeleníti meg a jelenkor és a jövő nemzedéke számára.
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.
Az alkotás méretére vonatkozóan nincs kikötés, a pályázat kiírója elvárja, hogy illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe, az épített és természeti környezethez.
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot is - maximum bruttó 26.5 millió Ft áll rendelkezésre.
A köztéri képzőművészeti alkotás számára kijelölt terület tulajdonosa a Megbízó, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Megbízó gondoskodik.
A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM - Budapest Galériával közösen történik, azok költségét a BTM - Budapest Galéria állja.
További információk: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/
Letölthető mellékletek:
- helyszínrajz a XIII. kerületi Szent István park déli részéről, piros X-szel jelölve a felállítás tervezett helyszíne
- szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat-minta
- szerződéskötési feltételekről való nyilatkozat-minta
A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartóktól kérhető.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.
3.2. A pályázók köre:
A Megbízó olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:
- akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
- akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, de nem került megvalósításra.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:
- a Bíráló Bizottság tagja
- a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
3.3. Részvételi feltétel
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja: nyertes pályázat esetén a műalkotás határidőre történő átadását.
A pályázat első 3 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Megbízó vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű és az 1:5 méretarányú makett költségmentesen a Megbízó tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatot 2019. május 6-án (személyesen, futár vagy meghatalmazott útján) kell benyújtani a 1052 Budapest Városház u. 9-11. címen 9 és 12 óra, valamint 13-15 óra között a Városháza dísztermében a következő formában:
- 1:5 arányú makett tetszőleges anyagból
- látványterv, lehetőség szerint a makett felhasználásával, több nézetből papír alapon (max. A3-as formában)
- műszaki dokumentáció (papír alapon, maximum A3-as formában)
- műleírás(ok) (papír alapon, maximum A3-as formában)
- költségelőirányzat (papír alapon, maximum A3-as formában)
- rövid, legfeljebb néhány oldalas ismertető saját munkásságról, önéletrajz, a pályázó elérhetőségei (telefon, e-mailcím)
- a pályázati kiírás mellékleteként csatolt saját szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat
- a pályázati kiírás mellékleteként csatolt szerződéskötéshez szükséges aláírt nyilatkozat(ok)
A teljes pályázati anyagot (a nyilatkozatokkal együtt) CD-n vagy pendrive-on is kérjük beadni archiválás céljából, illetőleg legkésőbb a fenti időpontig a látványtervet, a műszaki dokumentációt, műleírást és a költségelőirányzatot email útján is szíveskedjenek megküldeni 1 darab PDF-ben a szerdahelyi.mark@mail.btm.hu címre (a csatolmány mérete 10 Mb-nál hosszabb nem lehet).
A pályázatok beadását a kiíró átadás-átvételi dokumentummal igazolja.
4. 2. A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat első 3 helyezettjét fejenként bruttó 500 000 Ft díjalt fizet ki.
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.
A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.
4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázat elbírálása két körben történik.
A beérkezett pályaműveket 2019. május 15-ig első körben értékeli és 3 legjobbnak ítélt pályaművet kiválasztja az erre felkért szakmai Bíráló Bizottság, amelynek tagjai:
1. Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész
2. Széri-Varga Géza szobrászművész
3. Dr. Töll László történész, a Nemzeti Örökség Intézete Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatóság igazgatója
4, Dr. Láng Orsolya PhD régész, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese
5. Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a BTM-Budapest Galéria főosztályvezetője
6. Mártonffy Miklós Budapest főépítésze
7. Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat - Főpolgármesteri Iroda
8, Nagyné Varga Melinda Mária főosztályvezető, Fővárosi Önkormányzat - Kulturális Turisztikai Sport Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
A megvalósításra javasolt nyertes alkotásról a végső döntést (második kör) - az első körben a Bíráló Bizottság által kiválasztott 3 pályaműből - a Fővárosi Önkormányzat, a Megbízó hozza meg 2019. május 24-ig.

A Megbízó erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket a Megbízó képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Megbízó adja meg.

A megvalósítás határideje: 2019. október 31.
A tervezett avatás: 2019 novembere.

Az eredményről a BTM - Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A nem nyertes pályaműveket a pályázók visszakapják. A visszaadás helyszíne azonos a beadás helyszínével; a visszaadás időpontjáról a kiíró értesíti a pályázókat.
A nyertessel a kiviteli szerződést a BTM - Budapest Galéria köti meg.
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a két körös bírálat folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet. A két körös bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.
A nyertes alkotás állandó szoborelhelyezéséről a kijelölt fővárosi területen a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 31-ig hoz döntést.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. A bírálatok szempontrendszere
- a pályamű művészi színvonala, eredetisége
- a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése
- a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
- a határidő betartása, a költségek illeszkedése az előirányzathoz

6. Technikai információ a beadással kapcsolatban:
Mivel a Városháza épületében beléptető rendszer működik a könnyebb lebonyolítás végett kérjük a Tisztelt Pályázókat, pályázati szándékukat a benyújtás előtti nap 12 óráig jelezzék a következő e-mailcímen: bedi.katalin@budapest.hu vagy telefonon a 1/3271286 számon. Az e-mailben jelentkezőket a II-es kapunál nevük bemondásával beengedik; aki nem jelzi előre szándékát, igazoltatnia kell magát a kapunál.
Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a 2019. május 6-i beadásra, előzetesen jelezze a fenti elérhetőségeken és egyéni időpontban teheti meg 2019. május 6-ig bezárólag.
Budapest, 2019. március 11.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum