Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/23/2019
Érvényes:
08/23/2019
Tárgymutató:
kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére
Pályázhat:
1. és 2. altéma esetében professzionális, létesítő okiratukban főtevékenységük szerint táncművészeti előadó-művészeti szervezetek.
3. altéma esetében professzionális, létesítő okiratukban főtevékenységük szerint táncművészeti vagy színházművészeti előadó-művészeti szervezetek továbbá táncművészeti érdekképviseleti szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális
TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)
A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján érvényes regisztrációval rendelkezik.

A pályázat célja
Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására táncművészeti szervezetek számára.
A részletes pályázati célokat jelen felhívás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk" című fejezet altémánként tartalmazza.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázat keretösszege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 42 000 000 Ft, azaz negyvenkettő millió forint. A pályázat keretösszege az EMMI 2019. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitása: maximum 100%.

A pályázók köre
1. és 2. altéma esetében professzionális, létesítő okiratukban főtevékenységük szerint táncművészeti előadó-művészeti szervezetek.
3. altéma esetében professzionális, létesítő okiratukban főtevékenységük szerint táncművészeti vagy színházművészeti előadó-művészeti szervezetek továbbá táncművészeti érdekképviseleti szervezetek.
A további speciális feltételeket jelen felhívás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk" című fejezet altémánként tartalmazza.

Nem nyújthat be pályázatot természetes személy, továbbá azon szervezetek, amelyeket a jelen felhívás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk" című fejezet altémánként felsorol.
Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó az EMMI által a táncművészeti szervezeteknek meghirdetett 2018. évi kiemelt művészeti célú pályázaton és/vagy a 2018. évi, határon túli táncművészeti szervezeteknek szóló pályázaton részben vagy egészben támogatást nyert.

Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.
Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2019. július 1.-2020. június 30.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2019. július 1.-2020. június 30.
A megvalósítási és felhasználási határidő módosítására nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati kiírás megjelenésétől (2019. 07. 26) - az EMET-NKAI portálján - számított 30 naptári nap.

Saját forrás
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje
Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár mint döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejét követően, az Ávr. 66. § 14. pontja alapján legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.
Igényelhető költségjogcímek
Az igényelhető költségjogcímeket jelen felhívás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk" című fejezete tartalmazza.

A dokumentáció és annak feltöltésére vonatkozó információk
A benyújtandó dokumentumokat jelen felhívás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk" című fejezete tartalmazza.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot "pdf" formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.
Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.
Felhívjuk figyelmét, hogy bármelyik altémára nyújtja be a pályázatát, kötelező feltölteni egy 30 napon belüli pénzintézeti igazolást a számlavezetésről.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy "pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a "pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás
A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:
A. Formai elbírálás
Aa) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy
1) az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket,
2) a pályázó a pályázói körbe tartozik-e,
3) elmulasztott-e csatolni bármely olyan mellékletet, amely nem hiánypótolható és/vagy üres dokumentumot csatolt-e a pályázatához.
Ab) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására / hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok - Pályázati hiánypótlás levél.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum