Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pályázat 2020
Kiíró:
Országos Bírósági Hivatal
Határidő:
01/31/2020
Érvényes:
01/31/2020
Tárgymutató:
bírósági történelem és hagyományápolás
Pályázhat:
bíróságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"RÁTH GYÖRGY BÍRÓSÁGI TÖRTÉNELEM ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS PÁLYÁZAT 2020"

Az Országos Bírósági Hivatal pályázatot hirdet
a bíróságok részére, a bírósági történelem és hagyományápolás témájában.
A pályázati lehetőség megteremtésével az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok történetiségével és hagyományőrzésével kapcsolatos tevékenységét kívánja támogatni.

1. A pályázat tárgya:
- kisfilm készítése
- emléktábla, emlékmű avatása, kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
- emléktábla, emlékmű felújítása, kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal vagy kiállítással együtt,
- kiállítás rendezése
- bíróságtörténeti tárgyú rendezvény, ismeretterjesztő vagy tudományos előadás szervezése
- kiadványok készítése
- történeti tárgyak restaurálása, kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal vagy kiállítással együtt.

Pályázni lehet az alábbiak megvalósítására:
A pályázaton elnyert összeg a szakmai tevékenység megvalósítása során felmerülő költségek (kutatómunka, előadói díjak, egyéb megbízási díjak, catering valamint a kapcsolódó járulékok, utazás, eszköz- és anyagköltség, bérleti költség, nyomdaköltség stb.) fedezetére használható fel.

2. A pályázati felhívást kibocsátó neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Név: Országos Bírósági Hivatal elnöke
Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Telefonszám: 06-1-354-4100
Telefaxszám: 06-1-332-6312
E-mail cím: obh@obh.birosag.hu

3. A pályázat benyújtására jogosultak köre: bármely törvényszék, ítélőtábla.

4. A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

5. A támogatás mértéke:
A szabad keret terhére előirányozottan pályázható összeg pályázatonként maximum 1 000 000 Ft. Egy szervezet egy évben csak egy pályázatot nyújthat be, melyben több témakör is megjelölhető.

6. Önrész mértéke: A pályázat megvalósításához szükséges teljes költség minimum 20%-a.

7. Pályázattal támogatott tevékenység időtartama: 2020. február 18.-2020. október 15.

8. A teljesítés határideje: 2020. október 15.

9. Az elszámolás határideje: a pályázat megvalósítását követő 15. nap, de legkésőbb 2020. október 30.

10. A pályázathoz a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
- Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
- Költségvetési főösszesítő (2. számú melléklet)
- Megvalósítási ütemterv (3. számú melléklet)
- Pályázati feltételeket vállaló nyilatkozat (4. számú melléklet)

Amennyiben a benyújtott pályázatból a fenti mellékletek bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

11. A pályázat(ok) beadási határideje: 2020. január 31.

12. A pályázat benyújtási módja:
A pályázat és a szükséges mellékletek (1-4.) megküldése elektronikusan, a miatdo@obh.birosag.hu email címre, feltüntetve a pályázat elnevezését és hivatkozási számát.
Tárgyban feltüntetni: Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2020.

13. A pályázat(ok) elbírálása: A beadott pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal elnöke által felkért bíráló bizottság bírálja el. A hiánytalan ajánlatok beadása nem jelenti egyben a megpályázott támogatás elnyerését.

14. A bírálat szempontjai:
- A pályázat szakmai színvonala;
- Eredményei milyen mértékben hasznosíthatók a bírósági szervezet egésze számára;
- A program/kiadvány hatása a bíróságon dolgozók ismereteinek elmélyítésére, eredményei milyen mértékben oszthatók meg másokkal, milyen célcsoportok érdeklődését keltheti fel;
- A támogatási igény hatékony felhasználásának bemutatása.

15. A pályázatok elbírálási határideje: 2020. február 17. A pályázat kiírója a pályázat elnyerését követően írásban értesíti a nyertes pályázót a pályázat elbírálásának eredményéről, az elnyert támogatás összegéről és a kapcsolattartó nevéről, elérhetőségéről.

16. A pályázat(ok) kommunikációja: A pályázó részéről elvárás sajtóközlemény kiadása és sajtóhírek megjelentetése a pályázat tárgyáról. A pályázat tárgyával kapcsolatos előkészületekről és a megvalósításáról, valamint az azokkal összefüggő rendezvényekről az OBH Kommunikációs Osztálya, valamint az OBH-ban kijelölt felelős számára - a bíróságok központi inter- és intranetes oldalain való megjelentetés céljából - híreket, valamint a pályázat lezárását követően összegző sajtófigyelést kell küldeni. - az OBH logójának feltüntetése,
- valamint az alábbi szöveg használata: "A pályázat megvalósulását az Országos Bírósági Hivatal elnöke támogatta."

Az OBH által nyújtott támogatásra minden pályázattal összefüggő kommunikációs anyagon utalni kell az alábbi formában:

17. További feltételek:
A pályázó vállalja, hogy
- a pályázattal érintett rendezvény/esemény programját és időpontját előzetesen egyezteti az OBH-ban kijelölt felelőssel;
- a megvalósítási munkák során folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az OBH-ban kijelölt felelőssel, akinek személyéről az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályázót a pályázat odaítéléséről való döntéssel egyidőben, írásban értesíti;
- a rendezvény kapcsán a pályázati összeg támogatásával megvalósuló kiadványokon, a pályázati forrás támogatásával szervezett rendezvényen vagy az abból készült kiadványon a szervező támogatóként tünteti fel az OBH-t "A rendezvény támogatója az Országos Bírósági Hivatal" felirattal, az OBH logójának feltüntetésével;
- a pályázat keretében megvalósuló kiadványok elkészítésébe tudományos lektort von be;
- a kiadványokat nyomdakész PDF formátumban, valamint a nyomtatott kiadványokat legalább öt példányban az OBH rendelkezésére bocsátja legkésőbb az elszámolás benyújtásával egyidejűleg;
- a rendezvényeket, elhangzó előadásokat megosztható formában dokumentálja;
- a megvalósított projektek szakmai anyagait elektronikus formában az OBH rendelkezésére bocsátja legkésőbb az elszámolás benyújtásával egyidejűleg;
- hozzájárul, hogy a kiadványból, a tanulmányból, a kiállítási képekből legalább öt példányt vagy elektronikus másolatot az OBH számára térítésmentesen átad, valamint hozzájárul, hogy a www.birosag.hu honlapon a kiadvány borítóképe és a megjelent fülszöveg, bevezető, összefoglaló és képanyag térítésmentesen megjelenhessen

18. Folyósítás:
A pályázaton elnyert összeg folyósításának módja: utófinanszírozással történik.
A szakmai teljesítés igazolás és az elszámolás elfogadását követően az Országos Bírósági Hivatal a pályázati elszámolás keretében az intézmény által benyújtott és az OBH részéről elfogatott a pályázattal kapcsolatosan kifizetett összeget, de maximum a pályázaton elnyert összeget (az önrész összege nélkül), a nyertes törvényszék/ek, illetve ítélőtábla/k részére előirányzat átcsoportosítás formájában biztosítja.
A megvalósulást követően az elszámolás részeként az OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály részére megküldendő dokumentációnak tartalmaznia kell:
- a pályázat megvalósítása érdekében megkötött szerződések másolatait (pl: vállalkozási, megbízási szerződések stb.)
- a pályázaton elnyert összeg felhasználását igazoló számlamásolatot vagy számlamásolatokat, a kifizetéseket alátámasztó számviteli bizonylatokat, kiadási utalványrendeleteket,
- az önrész felhasználás dokumentálását,
- teljesítésigazolások másolatát,
- az esetleges szerződésmódosítást és azok részleteit, a pályázaton elnyert összeg terhére elszámolásra kerülő tételekről, azok pályázati tétel összegéről, valamint a tételhez kapcsolódó önrész összegéről szóló táblázatot

19. A pályázatot a kiíró érvénytelennek nyilvánítja az alábbi okokból: - Pályázati dokumentumok hiánya;
- Pályázati dokumentumok hiányos kitöltése;
- A pályázati feltételeket vállaló nyilatkozat hiánya;
- Ha a tervezett programok és a költségvetés a pályázat céljának megvalósítására nem alkalmas;
- A költségterv nem megalapozott.

20. Kapcsolattartás
Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály osztályvezetője. E-mail: miatdo@obh.birosag.hu
https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanykultura/az-obh-meghirdeti-rath-gyorgy-birosagi-tortenelem-es-0

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum