Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Második hullám
Kiíró:
Ökotárs Alapítvány
Határidő:
09/28/2020
Érvényes:
09/28/2020
Tárgymutató:
civil szervezetek munkájának elismerése, kihangosítása és támogatása - koronavírus-járvány első, tavaszi hullám
Pályázhat:
Bármely civil szervezet - egyesület, alapítvány, szövetség, szociális szövetkezet, civil társaság, magántulajdonban álló nonprofit kkv-k - az ország egész területéről, amely a fentieknek megfelelően a koronavírus-járvány első hullámában, akár eredeti küldetésén, szokásos tevékenységén túlmutatóan konkrét segítséget nyújtott a válsághelyzet leküzdésében, következményeinek elhárításában
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

MÁSODIK HULLÁM- Az Ökotárs Alapítvány pályázati felhívása

A kuratórium és a munkatársak döntése alapján, az Ökotárs saját forrásainak felhasználásával kiírt pályázatunk célja az új típusú koronavírus-járvány első, tavaszi hullámában leginkább sújtott, veszélyeztetett célcsoportok számára célirányos és hatásos segítséget biztosító civil szervezetek munkájának elismerése, kihangosítása és támogatása.
A járványhelyzet következményeinek elhárításában aktív civilek jó gyakorlatainak összegyűjtésével, feldolgozásával és elérhetővé tételével célunk, hogy más szervezeteket is ösztönözzünk arra, hogy szükség esetén ilyen tevékenységbe vágjanak.
A pénzügyi támogatással a járvány során már eddig is eredményes munkát végző, illetve a jó gyakorlatokat átvenni kívánó, új kezdeményezéseket indító szervezeteket szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, hogy a visszatérő járvánnyal járó újabb nehézségek esetén:
- folytathassák / megújíthassák célzottan nyújtott szolgáltatásaikat;
- átvészeljék az egyéb források, tartalékok elapadása miatt keletkezett pénzügyi helyzetet.

A támogatás célja
Bármilyen, a koronavírus-járvánnyal közvetlen összefüggésbe hozható különös szükségletre, problémára reagáló kezdeményezéssel lehet pályázni (pl. szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtása, lakhatási segítség, jogsegély és krízisvonalak, jövedelemszerzés támogatása, digitális oktatás szervezése, a helyi társadalmi kohézió és önsegítés erősítése), amely:
- elsősorban vidéki, leszakadó térségekben vagy településeken, településrészeken valósult meg;
- a szegénységben, mélyszegénységben élőkre, gyerekekre, idősekre, hajléktalanokra, vagy más okokból különösen rászorulókra irányult;
- közösségi alapon építkezett, azaz nemcsak egyéni (és eseti) karitatív segítségnyújtást biztosított, de hangsúlyt helyezett az érintettek bevonására, aktív részvételére és a probléma közösségi megoldásának kidolgozására is;
- nemcsak az akut válságkezelésre, de a hosszabb távú újjáépítésre is összpontosított.

A pályázók köre
Bármely civil szervezet - egyesület, alapítvány, szövetség, szociális szövetkezet, civil társaság, magántulajdonban álló nonprofit kkv-k - az ország egész területéről, amely a fentieknek megfelelően a koronavírus-járvány első hullámában, akár eredeti küldetésén, szokásos tevékenységén túlmutatóan konkrét segítséget nyújtott a válsághelyzet leküzdésében, következményeinek elhárításában.
(Nem bejegyzett, informális szervezetek egy, a pályázati támogatás kezelését biztosító befogadó szervezet bevonásával pályázhatnak.)

A pályázat menete
A pályázati folyamat többlépcsős:
1) A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek először be kell mutatniuk az általuk eddig végzett, koronavírus-járvánnyal összefüggő tevékenységüket az alábbi kérdések megválaszolásával a mellékelt adatlapon:
- Milyen konkrét problémára reagáltak, és miért ezt választották? Honnan volt tudomásuk a problémáról?
- Hol dolgoztak - mely térség(ek)ben, település(ek)en segítettek?
- Az adott település(ek)en, térség(ek)ben az önkormányzatok és egyéb helyi hivatalok, intézmények mennyire tudtak reagálni a járvány által előhozott társadalmi szükségletekre, támogatást nyújtani a rászorulóknak?
- Hogyan választották ki a célcsoportot és azon belül a konkrét kedvezményezetteket?
- Miért tekinthető a kiválasztott célcsoport az adott település(ek)en, térség(ek)ben kifejezetten veszélyeztettnek?
- Mit csináltak pontosan, hogyan zajlott a tevékenység lépésről-lépésre?
- A tevékenységnek milyen hatásai érzékelhetők most? Milyen „nyomot” hagytak a számszerűsíthető eredményeken túl?
- Mitől működött a segítségnyújtás, mi volt a siker kulcsa?
- Milyen problémákkal szembesültek a segítségnyújtás során, és hogy sikerült ezeket leküzdeni?
- Milyen és mekkora erőforrásokat használtak fel a segítségnyújtás során - és mire lenne szükség a folytatáshoz / újraindításhoz?
- Milyen pénzügyi és emberi erőforrásokkal rendelkezik most a szervezet?
Amennyiben a pályázó rendelkezik a tevékenységet bemutató (mozgó)képes anyaggal, kérjük mellékelje pályázatához.
A pályázatokat (kitöltött adatlapokat) 2020. szeptember 28-ig kell benyújtani, az alábbiak szerint:
- a pályázó szervezet vagy csoport alapadatait bejegyzett szervezetek esetében ezt illetve nem bejegyzett csoportok esetében ezt Google űrlapot kitöltve kell megadni;
- a pályázat tartalmi részét a mellékelt (word) adatlapot kitöltve, a Google form csatolmányaként kell feltölteni.
Kérjük a pályázókat, hogy lehetőség szerint minél hamarabb küldjék be pályázataikat a minél gyorsabb elbírálás érdekében! A pályázat fogadásáról az Ökotárs visszaigazolást küld.
Kérdéseikkel és bővebb információért bátran keressék munkatársunkat, Oravecz Ágnest a 70/327-6306 számon vagy a koronavirus@okotars.hu e-mailcímen.
2) A pályázatokat az Ökotárs kuratóriumából és munkatársaiból álló, legfeljebb ötfős bizottság előszűri 2020. október 12-ig. Fő szempontunk, hogy mennyire tudott az adott szervezet rugalmas, egyénre szabott, és kimutathatóan hatásos, költséghatékony és máshol is alkalmazható, megismételhető segítséget nyújtani egy jól körülírt, meghatározott célcsoportnak.
3) A fentiek szerint kiválasztott pályázókkal az Ökotárs munkatársai október-november folyamán telefonos vagy személyes interjúkat készítenek további vagy esetleg hiányzó információk gyűjtésére. Mindezek alapján elkészítik - a pályázóval egyeztetve - a jó gyakorlat szerkesztett, prezentálható (képi anyagokat is tartalmazó) változatát. A jó gyakorlat gyűjteményt az Ökotárs honlapján elérhetővé teszi, közösségi média felületein és kommunikációs csatornáin széles körben terjeszti.
4) A kiválasztott pályázók számára az Ökotárs 15 millió Ft keretösszeget különít el arra az esetre, ha a második hullámban újra szükségessé válik a pályázatban bemutatott tevékenység folytatása vagy újraindítása.
Egy pályázó az Ökotárs bizottságának döntése alapján legfeljebb 1 500 000 Ft (másfélmillió forint) támogatásban részesülhet, amelynek felhasználásáról az alapítvány támogatási szerződést köt.
Emellett a kiválasztott pályázók javaslatot tehetnek további szervezetekre, amelyek bár korábban nem végeztek a koronavírus-járvánnyal közvetlenül összefüggő tevékenységeket, most komolyan tervezik ezt, és a jó gyakorlatok átvételével készülnek a második hullámra. Velük az Ökotárs munkatársai közvetlenül felveszik a kapcsolatot, egyénileg egyeztetnek és adatlapot küldenek.

A támogatás felhasználása és beszámolás
Az Ökotárs pénzügyi támogatása a pályázatban megjelölt erőforrás igényekkel összhangban bármilyen indokolt, tevékenységgel alátámasztható és arányos mértékű közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél merül fel az alábbiak szerint:
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
- észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a szervezet számviteli nyilvántartásában szerepelnek, és számlákkal vagy azzal egyenértékű könyvelési bizonylatokkal vannak alátámasztva.
A fentieknek megfelelően különösen az alábbi költségek támogathatók: a projektben résztvevő alkalmazottak időarányos bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
- a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb személyek (önkéntesek, résztvevők stb.) utazási költségei (megadva az utazás célját, módját és távolságát) irányadó számviteli szabályok szerint;
- a szükséges (új vagy használt) berendezések, eszközök kölcsönzése vagy vásárlása;
- a támogatott szervezet által nyújtott (természetbeni) adományokkal összefüggő beszerzések költségei;
- a támogatott szervezet általános működési költségei, a tevékenység méretéhez arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, karbantartás, közművek, telefon, internet, posta stb.);
- szolgáltatások költségei, ideértve a nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap és egyéb technikai fejlesztés költségeit.
A támogatott szervezetnek a támogatási szerződésben szereplő záró dátumot követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie az Ökotárs részére.
A beszámoló tartalmi és pénzügyi részből áll, amit a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, a korábbi tevékenységekhez képest történt változásokra, valamint a menet közben felmerült problémákra és megoldásukra. A beszámolóhoz mellékelni kell a tevékenyég megvalósítása során esetleg keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. Az Ökotárs fenntartja a jogot, ha szükséges, minden pénzügyi adat ellenőrzésére.
A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (ami szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).
https://www.okotars.hu/masodik-hullam-az-okotars-alapitvany-palyazati-felhivasa

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum