Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
CEEPUS / Oktatók mobilitása
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
06/15/2021, 10/31/2021, 11/30/2021
Érvényes:
11/30/2021
Tárgymutató:
CEEPUS / Oktatók mobilitása
Pályázhat:
- egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony
- a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban (egyes országokban óradíjat, ill. napidíjat fizetnek, erről részletes információ a http://www.ceepus.info oldalon az adott országzászlóra kattintva olvasható)
- hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
- CEEPUS országbeli állampolgárság*
- a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


CEEPUS oktatói mobilitási pályázatok oktatási tevékenységre.
CEEPUS / Oktatók mobilitása

Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
Ha az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.
A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok vagy tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék oktatatói körében hirdetik meg.
A magyar intézményekben az adott tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a http://www.ceepus.info központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az országon belül az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is.
Bővebb információ kérhető az intézményi CEEPUS koordinátortól is, az elérhetőségük és az intézményi CEEPUS weblapok linkjei ezen az oldalon érhetők el.

Az oktatói mobilitás célja
- 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a http://www.ceepus.info pályázati rendszerben)
- a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

A megpályázható időszak
Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei
- egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony
- a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban (egyes országokban óradíjat, ill. napidíjat fizetnek, erről részletes információ a http://www.ceepus.info oldalon az adott országzászlóra kattintva olvasható)
- hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása
- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)
- CEEPUS országbeli állampolgárság*
- a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény oktatója (pl. munkaszerződés első oldala lehetőleg angolul).

Az oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje
- hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
- hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
- freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
- freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

Adatvédelmi tájékoztató - CEEPUS programhoz kapcsolódó adatkezeléshez

Az ösztöndíj mértéke
Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (http://www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes országzászlókra kattintva.

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (http://www.ceepus.info), melynek lépései a következők:
1) Regisztráció: http://www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció
FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!
Azon oktatók, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban megadott felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak bejelentkezni.
2) A pályázati űrlap kitöltése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése
3) Dokumentumok feltöltése:
- Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
- Freemover: 1 db Teacher's Letter fogadólevél
- Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
4) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb
Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe!

A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:
1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
A freemover mobilitási pályázat kizárólag a küldő és a fogadó ország nemzeti irodáihoz jut el.

Pályázati eredmények
A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenetet kapnak a regisztrációkor megadott email címre.
Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.
Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.
A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása - open / Accept.
Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant.
A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

Beszámolási kötelezettség
1. Online Mobility Report kitöltése:
Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (http://www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
A Mobility Report csak az online is elfogadott - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása - open / Mobility Report - edit
A kitöltött, kinyomtatott Mobility Reportot a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre.
2. Letter of Confirmation beszerzése:
Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok
Freemoverként a tavaszi félévre minden részt vevő országba van mód pályázni, mivel a nemzeti irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország nemzeti irodája összesíti, a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak freemover ösztöndíjasokat, erről honlapunkon nyár elején jelentetünk meg felhívást.
A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz feltöltendő dokumentum:
- Freemover Teacher’s Letter - 1 db fogadólevél a fogadóintézménytől
A formanyomtatvány letölthető a http://www.ceepus.info oldalról. Más dokumentummal nem helyettesíthető. A dokumentumot aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni.
Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba („upload documents”) továbbítja őket a pályázati rendszerben. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadólevelet a fogadóegyetemtől.

A kitöltött, aláírt, intézményi pecséttel ellátott dokumentumot szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd a pályázatot a „SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.
https://tka.hu/palyazatok/117/ceepus---oktatok-mobilitasa

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum