Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozó pedagógusok 2019/2020-as tanévre szóló támogatása
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
01/31/2020
Érvényes:
01/31/2020
Tárgymutató:
kárpátaljai szórványterületeken dolgozó pedagógusok 2019/2020-as tanévre szóló támogatása
Pályázhat:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy), aki:
- Ukrajnában lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges magyar nyelvtudással,
- Ukrajnában szórványvidéken működő, a lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra található akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel, ennél alacsonyabb fokozatú általános köznevelési intézménnyel, illetve magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási-nevelési intézménnyel a 2019/2020-es tanévben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
- rendelkezik a nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számlával,
- rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozó pedagógusok
2019/2020-as tanévre szóló támogatására

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közreműködésével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/D. §-a alapján meghirdeti a Bethlen Gábor Alap 2019. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére történő felhívást az alábbiak szerint.

1. A támogatás célja
A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Támogató felhívást hirdet meg.

2. A támogatásra jogosultak köre
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy), aki:
- Ukrajnában lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges magyar nyelvtudással,
- Ukrajnában szórványvidéken működő, a lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra található akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel, ennél alacsonyabb fokozatú általános köznevelési intézménnyel, illetve magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási-nevelési intézménnyel a 2019/2020-es tanévben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
- rendelkezik a nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számlával,
- rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal.

3. Az igényelhető támogatás mértéke
3.1. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 40 500 000 Ft.
3.2. A támogatás összege személyenként összesen 900 000 Ft (egy félévre vonatkozóan 450 000 Ft).
3.3. A Támogató a támogatási összeget egy összegben, banki átutalás útján teljesíti a kedvezményezett fizetési számlájára (készpénzben történő kifizetésre, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség).
3.4. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.5. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja
A jelen felhívás alapján igényelhető támogatásra 2019. december 30.-2020. január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.
A támogatási kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
90200 Beregszász O. Kobiljanszka u. 17.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok
5.1.Támogatási kérelem (Adatlap)
A támogatási kérelem (Adatlap) a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Támogató honlapjáról tölthető le (www.kmpsz.uz.ua; www.bgazrt.hu).
5.2.A támogatási kérelem mellékletei:
- érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;
- adóazonosító számot igazoló okmány fénymásolata;
- diploma (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata és annak magyar nyelvű fordítása;
- munkáltatói igazolás eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról);
- szakmai önéletrajz;
- a kérelmező nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számláról igazolás.

6. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
a) ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a támogatási kérelem érvényességi feltételeknek,
b) ha szükséges, hiánypótlási értesítést küld az érintett kérelmezőnek,
c) az érvényes támogatási kérelmek alapján javaslatot tesz a Támogatónak a támogatások odaítéléséről.
A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága hoz támogatási döntést.

8. A támogatási jogviszony létrejötte
Az érvényes támogatási kérelmet benyújtó személyek részére - a Bizottság jóváhagyó döntését követően - a Támogató támogatói okiratot vagy a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (4) bekezdése szerinti hivatalos értesítőt bocsát ki. A Támogató a támogatási kérelemmel kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak sincs helye.

9. A támogatás igénylési csomag elemei
Támogatási kérelem (Adatlap), valamint annak kötelező mellékletei
A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Email: pedagogusszovetseg@gmail.com
Telefon: (+380) 66 537 9183
https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogatasok-2020/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum