Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Törőcsik Mari Ösztöndíj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/29/2019
Érvényes:
09/29/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Törőcsik Mari
Pályázhat:
az a személy, aki:
a. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának - a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett - hallgatója,
c. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
d. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
e. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Törőcsik Mari Ösztöndíj
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Törőcsik Mari Ösztöndíjra
a 2019/2020. tanévre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a felsőoktatás tekintetében szakmai, politikai irányítást gyakorló Államtitkársága
a Törőcsik Mari Ösztöndíjra
pályázatot hirdet
a 2019/2020. tanévre, a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján.

1. A pályázat célja: színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

2. Az ösztöndíj forrása: a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

3. Az 1. pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
a. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának - a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett - hallgatója,
c. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
d. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
e. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakon - az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten - hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Utasítás szerinti kezeléséhez.

5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2019. szeptember 1.-2020. június 30.).

6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2019/2020-as tanévben.

7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az Utasítás 11. §. (6) bekezdése alapján a 2019/2020-as tanévben - a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén legfeljebb - összesen négy pályázó részesülhet.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
a pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a) a pályázó önéletrajza, melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének bemutatása,
b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból azonos célra nem részesül ösztöndíjban,
c) a pályázó oktatójának az ajánlása az oktató aláírásával ellátva.

9. A pályázat benyújtásának határideje a kormányzati portálon (http://www.kormany.hu) történő meghirdetést (2019. 08. 30.) követő harmincadik nap (postabélyegző).
(Emberi Erőforrások Minisztériuma - Oktatásért Felelős Államtitkárság - Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14.)

10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

11. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok nevét a Kormány honlapján közzéteszi. Az ösztöndíjasokkal a minisztérium ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 45 napon belül.

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: a szerződéskötést követően, két részletben, 2019. december 31. napjáig öt havi ösztöndíj, illetve 2020. május 31. napjáig öt havi ösztöndíj kerül folyósításra.

14. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - beszámolót készít és nyújt be a miniszternek.

15. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.
16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

FIGYELEM:
- Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a minisztérium közzéteszi a Kormány http://www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
- A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:
Telefon: 06-1-795-5354; 06-1-795-5958
- A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében az Nftv. 3. melléklet I/B. alcím 1. pont ba) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
- A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
- Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum