Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Technológiai start-up ökoszisztéma építés K+F
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
11/15/2013, 12/31/2014
Érvényes:
12/31/2014
Tárgymutató:
technológiai start-up ökoszisztéma építés, K+F
Pályázhat:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
aa) I. alprogramban gazdasági társaság pályázhat
ab) legfeljebb 6 hónapja működő mikrovállalkozás a II. alprogramban
ac) legfeljebb 12 hónapja működő mikrovállalkozás a III. alprogramban
ad) mikro- vagy kisvállalkozások a IV. alprogramban
b) természetes személyek: kizárólag a II. alprogram esetén
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Megjelent a Technológiai start-up ökoszisztéma építés tárgyú pályázat (Start-up_13) II. III. és IV. alprogram pályázatainak benyújtásához szükséges projekt adatlap (kitöltő program).
A pályázatok benyújtása a II. III. és IV. alprogramokra 2013. december 2. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig lehetséges.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Technológiai start-up ökoszisztéma építés
tárgyú pályázathoz
Kódszám:
Start-up_13

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1.A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A program célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar vagy akár a környező országokban elért K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének beindítása, ezzel hozzájárulva a gazdaság hosszabb távú növekedéséhez. Ahhoz, hogy a magyarországi induló innovatív vállalkozások elsősorban a nemzetközi porondon sikereket érhessenek el - jól működő, eredményes vállalatokká, sőt gyorsan növekvő "gazellákká" válhassanak -, meg kell erősíteni a fejlődésüket lehetővé tevő ökoszisztémát; a közvetlenül részükre juttatott támogatás mellett elsősorban létre kell hozni egy megbízható és jól működő technológiai inkubátori rendszert.
A technológiai inkubátorok, akcelerátorok a világ számos fejlett és fejlődő (az EU gyakorlatilag valamennyi) országában a gazdaságpolitikai eszköztár szerves és nélkülözhetetlen részévé váltak. Az induló kisvállalatok életpályájuk kezdeti szakaszában teljes körű támogatásra szorulhatnak, e támogatást komplex szolgáltatáscsomagjukkal és speciális környezetükkel a technológiai inkubátorok nyújthatják számukra.
A technológiai inkubáció egy, a technológiai innovációs ötletekre alapuló induló vállalkozások számára átmeneti jelleggel biztosított komplex szolgáltatási rendszert jelent egy speciálisan kialakított környezetben. Célja, hogy olyan erőforrásokkal és szolgáltatásokkal (mentorálás - tanácsadás, oktatás - tréning, üzleti menedzsment, magvető és kapcsolati tőke stb.) lássa el az induló vállalkozásokat, amelyek javítják e vállalkozások túlélési esélyeit életpályájuk kezdeti szakaszában, és egyúttal alapot teremtenek a további (kockázati) tőkebevonáshoz, ezzel az intenzív növekedéshez és a későbbi nemzetközi piacra lépéshez. Az inkubáció célja ezen nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudást, start-up kapcsolati hálót, üzleti előrehaladást és már rövidtávon kockázati tőke bevonást elősegítő céges struktúra kialakítása.
A program a technológiai inkubátorok felállításán és az ötletek szűrésén túl (I. és II. alprogram) közvetlenül is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítésének egymásra épülő fázisaira jellemző problémák megoldása érdekében. Az induló technológiai vállalkozások magánbefektetők számára túl kockázatos első befektetésének túlnyomó részét az állam támogatás formájában magára vállalja. Az állami támogatásért (a III. és IV. alprogramban) csak olyan induló vállalkozások pályázhatnak, amelyek átmentek egy technológiai inkubátor szűrőjén, tehát az inkubátor (ill. annak magántulajdonosai) hajlandó saját tőkét is beletenni az induló vállalkozásba, bízva annak eredményes nemzetközi piacra lépésre való alkalmasságában és ezzel jelentős cégérték növekedésében. A technológiai Inkubátor a befektetett tőkéje, valamint a folyamatos inkubálási, coaching tevékenység fejében megállapodás alapján maximum 24% üzletrészt/tulajdonrészt szerez az induló vállalkozásban. A technológiai inkubátor másodlagos befektetési lehetőséggel csak egy vállalkozás inkubálásának első lezárt éve után élhet, összesen legfeljebb 24% mértékig.
Az egyes fázisokban szükséges támogatandó elemek a következők:
- a technológiai ötletek legkorábbi fázisának támogatása (technológiai és pénzügyi megvalósíthatóság vizsgálata, szellemi tulajdon definiálása, védelme);
- vállalkozásépítés, felkészítés a nemzetközi piacra lépésre, második körös befektetésre való alkalmassá tétel, valamint a K+F projekt folytatása;a már kifejlesztett termékkel, elindult értékesítéssel és piaci tervekkel rendelkező fiatal technológiai vállalkozások támogatása a nemzetközi piaci bevezetést és tőkebevonást előkészítő tevékenységekben.
A "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" program felépítése
Fentieknek megfelelően a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" program 4 alprogramból áll:
I. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása.
II. alprogram:Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése.
III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása.
IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése.
A.2.RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) és e) pontja.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2013-ban összesen 2,1 Mrd forintot biztosít.
A támogatott pályázatok várható száma:
o I. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása: 3-4 db
o II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése: 80 db
o III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása: 20 db
o IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése: 10 db
A.3.TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege:
o I. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása: maximum 60 millió Ft, a mindenkori euró árfolyamnak megfelelően, de 3 év vonatkozásában a 200 000 eurót nem meghaladó
összeg
o II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése: maximum 1,5 millió Ft, amennyiben a projektjavaslatban szereplő ötlet szellemitulajdon-védelme is része a pályázatnak, további 1,5 millió Ft
o III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása: maximum 80 millió Ft
o IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése: maximum 40 millió Ft
A.4.TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az elnyerhető támogatás mértéke a támogatási összeg és a projekt elszámolható költségei alapján kerül meghatározásra, de nem lehet magasabb, mint a jogszabályban meghatározottak szerint a projektre kapható maximális érték.
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a KTIA Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!
Jelen pályázati kiírás keretében az elnyerhető támogatás maximális mértéke:
o I. alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása: 60%
o II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése: 100%
o III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása: 85%
o IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése: 70%
A.6.A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (Start_up_13), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat http://www.nfu.hu honlapon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Telefonon (kék szám)
E-mailen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06-40-638-638 http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
A pályázatok benyújtása az I. alprogramra 2013. július 1. napjától legkésőbb 2013. november 15. napjáig lehetséges.
A pályázatok benyújtása a további alprogramokra 2013. december 2. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig lehet.
A.6.1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB FELTÉTELEK
Az I. és II. alprogram támogatási jogcíme de minimis (csekély összegű) támogatás, melynek összege az odaítélés pénzügyi éve és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, illetve a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a III. és a IV. alprogram támogatási jogcíme a fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás ezért a start-up vállalkozásnak a III. alprogramba történő jelentkezéskor el kell döntenie, hogy pályázni kíván-e a IV. alprogramra is, és a pályázatát a III. és IV. alprogram vonatkozásában egyszerre kell benyújtania. Ugyanakkor a vállalkozásnak a IV. alprogram támogatásának lehívására csak a III. alprogram sikeres zárását, helyszíni ellenőrzést követően és az inkubátor javaslatát figyelembe véve, az NFÜ döntését követően nyílik módja. Az inkubátor a III. alprogram végén nyilatkozatot állít ki, hogy a vállalkozás prototípussal és megfelelő menedzsmenttel rendelkezik-e vagy sem.
Fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás esetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:
- a kedvezményezett olyan innovatív kisvállalkozás lehet, amely a támogatás odaítélésekor kevesebb, mint 6 éve működik;
- a kedvezményezett csak egy alkalommal részesülhet a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatásban az idő alatt, amíg fiatal innovatív vállalkozásnak minősül;
- a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatásban részesült kedvezményezett csak 3 évvel a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás odaítélését követően részesülhet a K+F+I támogatástól és kockázatitőke támogatástól különböző támogatásban.
A kedvezményezett akkor tekintendő innovatív kisvállalkozásnak, ha
- az üzleti terv külső szakértő általi értékelése alapján igazolható, hogy a kedvezményezett az előrelátható jövőben olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentős mértékben jobbak, mint az Európai Közösségen belül az ágazatban létező legfejlettebb tudás és amelyek a technológiai vagy ipari eredménytelenség kockázatát hordozzák; vagy
- külső könyvvizsgáló igazolása szerint a kedvezményezett K+F kiadásai az összes működési kiadásának legalább 15%-át teszik ki a támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében, illetve pénzügyi múlttal nem rendelkező induló vállalkozás esetén a folyó költségvetési időszak ellenőrzése során.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
A pályázati kiírásra Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat.
A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a KTIA Pályázati Útmutató B. fejezete alapján:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
aa) I. alprogramban gazdasági társaság pályázhat
ab) legfeljebb 6 hónapja működő mikrovállalkozás a II. alprogramban
ac) legfeljebb 12 hónapja működő mikrovállalkozás a III. alprogramban
ad) mikro- vagy kisvállalkozások a IV. alprogramban
b) természetes személyek: kizárólag a II. alprogram esetén
B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek megfelelnek a KTIA Pályázati Útmutató B.3.1. "Adminisztratív korlátozások" fejezetében foglaltaknak.
Amennyiben olyan vállalkozás pályázik, mely rendelkezik két lezárt (elfogadott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, a vállalkozásnak meg kell felelni a KTIA Pályázati Útmutató B.3.2. "A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek" fejezetében foglaltaknak.
B.3.A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a KTIA Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében a KTIA Pályázati Útmutató C.1. pontja alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
I. alprogram:
- Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása az igazgatóságba, tanácsadó testületbe, az inkubációba.
- Üzleti tudás fejlesztése (Magyarországra utazó előadó utazási- és szállásköltsége)
- Külföldi legjobb gyakorlatok tanulmányozása alapján a hazai legjobb gyakorlat kialakítása céljából nemzetközi start-up oktatási kurzusokon, versenyeken való részvétel.
- Együttműködés kialakítása egyetemi technológia-transzfer irodákkal, nemzetközi inkubációs és start-up közösségi szervezetekkel.
- Szellemi jogvédelem, menedzsment és marketing tanácsadás igénybevétele.
- K+F orientált jogi és számviteli szakértői tevékenység igénybevétele.
- Speciális műszerek, laborfelszerelések vásárlása.
- Az inkubációs irodatérben szükséges iroda berendezések, IT- és kommunikációs eszközök vásárlása.
- Webes jelenléthez szükséges fejlesztési költségek, a portfólióban szereplő start-upok propagálását szolgáló PR és kommunikációs aktivitás, ahhoz kapcsolódó archiválási költségek (pl. fotó, videó);
- A nemzetközi utazási költségek, amennyiben szakmai célokat szolgálnak.
II. alprogram:
- megvalósíthatósági tanulmány, "deszkamodell"/proof of concept
készítése;
- üzleti terv készítése;
- szellemi tulajdon meghatározása / oltalmazása;
- kutatási terv készítése.
III.alprogram:
- a szellemi tulajdon meghatározása, oltalmazása,
- a megvalósíthatóság és világpiaci helyzet elemzése
- kutatás-fejlesztés, prototípus előállítás
- piackutatás
- vállalkozói képzés: vállalkozás specifikus akkreditált képzések az alábbi témakörökben: vállalati stratégia, szervezetfejlesztés, marketing, pénzügy-adó-számvitel, munkaügy, jog, technológia termékfejlesztés
- tanácsadás az alábbi témakörökben: vállalati stratégia, szervezetfejlesztés, marketing, pénzügy-adó-számvitel, munkaügy, jog, technológia és termékfejlesztés, iparjogvédelem
IV. alprogram:
- gyártás és piacra lépés előkészítése
- értékesítési stratégia kidolgozása
- marketing (honlap, kiállítás, bemutató elemző cégeknek stb.)
- piaci analízis
- szakmai tanácsadás
- kereskedelmi, tőkepiaci eszközök bevonása (pl. befektetői dokumentáció készítése)
- nemzetközi piacra lépésszükséges technológiai fejlesztések
- befektetői kapcsolatteremtés

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D.1.TÁMOGATÁS FORMÁJA
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás a KTIA Pályázati Útmutató D.1. fejezete szerinti vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A pályázat alapján vállalkozások részére nyújtható támogatás fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatásnak (KTIA Pályázati Útmutató C.1.6. pontja) és de minimis támogatásnak (KTIA Pályázati Útmutató C.1.2. pontja) minősül.
D.2.ÖNRÉSZ
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból,a megvalósítás érdekében befektetett tőkeemelésből és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Az I. alprogram esetében az önrésznek inkubátor pénzbeli saját tőkéje tekinthető.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás a pályázati önrész kiegészítésére más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített támogatási intenzitást.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal kell igazolnia a projekt megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre állását. Az önrész rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati felhívás (pdf, 210 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum