Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020 / FOGLALKOZTATÁS2020
Kiíró:
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020
Pályázhat:
Legkésőbb 2019. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket - beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is - tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő
programok támogatása 2020

Pályázati Felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet
„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020”
(FOGLALKOZTATÁS2020) címmel
A pályázat meghirdetésének napja: 2020.08.07.

A pályázat hivatkozási száma FOGLALKOZTATÁS2020

A pályázat kiírója
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy a pályázó szervezet és a munkáltató szoros együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését.

A pályázat közvetlen célcsoportja
1. megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek, különösen
- a járványügyi veszélyhelyzet alatt munkanélkülivé vált, vagy
- a járványügyi veszélyhelyzet miatt elhelyezkedni nem tudó személyek;
2. nyílt piaci munkáltatók, különösen
- a járványügyi veszélyhelyzet által fokozottan érintett ágazatok munkáltatói.

A pályázat közvetett célcsoportja
- komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői.

A pályázók köre
Legkésőbb 2019. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket - beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is - tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.
A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékos / megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

Támogatható programok, támogatás mértéke
A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:
1. a) munkahelyek megőrzését támogató tevékenységek;
2. b) munkahelyek létrehozását támogató tevékenységek;
3. c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
4. d) egyéb, a pályázati célhoz illeszkedő tevékenységek.

A pályázat benyújtása és megvalósítása kizárólag legalább egy nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói igényekre történő reagálással lehetséges.
A pályázók szükség szerint tervezhetnek szakmailag indokolt, a projekt célját és hatékony megvalósítását támogató tevékenységeket. A tevékenységek épülhetnek a jogszabály által meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra, azonban tervezhető innovatív szolgáltatási elem, komplex szolgáltatási folyamat is.

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.
Az indikátorok - melyek a program előrehaladását jelző mutatók - darabszámát a megpályázott összeg függvényében kell meghatároznia a pályázó szervezetnek, amelyek objektíven mérhetők, dokumentációval alátámaszthatók.
Amennyiben a pályázó foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztést, illetve képzéseket tervez, úgy a képző intézménynek érvényes felnőttképzési engedéllyel szükséges rendelkeznie; továbbá a kompetenciafejlesztő programnak vagy képzésnek érvényes nyilvántartással kell rendelkeznie a Felnőttképzési Információs Rendszerben, melynek elérhetősége: https://engedely.mer.gov.hu/?oldal=nyilvantartas
Amennyiben a pályázó elhelyezési indikátort tervez, úgy az elhelyezési indikátorok teljesítésének vonatkozásában nem elfogadhatók a következő foglalkoztatási típusok:
- akkreditált foglalkoztatás;
- fejlesztő foglalkoztatás;
- közfoglalkoztatás;
- diákmunka;
- munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás
- a pályázó szervezetnél történő elhelyezés.

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 182 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.
Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. EMMI fejezet 20. cím, 46. alcím „Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok” fejezeti kezelésű előirányzat.
- Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
- Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft
- Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 8 000 000 Ft
- Támogatás intenzitása: 100,00%
- Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka 2020. október 1.-2021. december 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
- HAPI - Pályázatkezelő rendszer
Jelen pályázatot az NFSZK pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.
A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a - a beadási határidő lejárta utána - a beadott pályázat elutasításra kerül!
A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!
A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

- Regisztrációs nyilatkozat
A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az NFSZK-hoz (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft., 1138 Budapest, Váci út 191.) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!
A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!
A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is! FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:
- Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:
Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NFSZK címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.
- Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:
Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

- Pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!
A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 10.
FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.
További információ
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: foglalkoztatas2020@nfszk.hu
https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum