Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Oktatással a jövőért
Kiíró:
United Way Magyarország
Határidő:
11/20/2019
Érvényes:
11/20/2019
Tárgymutató:
oktatással a jövőért
Pályázhat:
Magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre, programra fordítja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A pályázatot két területen meghosszabbította a kiíró


United Way Magyarország
“Oktatással a jövőért”
Meghosszabbított pályázati felhívás

A United Way Magyarországról
A United Way Magyarország egy olyan világot álmodott meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és az egészséges életkörülmények egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek és a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő tehetséget.
Annak érdekében, hogy ez a jövőkép a magyar társadalom bármely tagja számára elérhető legyen, szervezetünk arra törekszik, hogy széles társadalmi összefogással - a civil, az állami és az üzleti szféra erőforrásainak mozgósításával - mély és tartós változásokat segítsen elő az oktatás, a pénzügyi tudatosság és az egészség megóvásának terén Magyarországon.

A pályázat célja: stratégiai együttműködés kialakítása céljából olyan ígéretes programok, kezdeményezések támogatása, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté válását, továbbá elősegítik az őket támogató pedagógusok, szakemberek fejlődését, hogy hivatásukban minél inkább kibontakozhassanak és vezetői, közösségvezetői szerepükben megerősödjenek.

A pályázat keretében kizárólag már elindult, pilot-szakaszban bizonyított kezdeményezéseket és programokat tudunk támogatni.

Milyen konkrét területeket támogatunk?
A United Way Magyarország az alábbi két területen meghosszabbítja a pályázati felhívását:

1. Pályaorientáció és karriertervezés (14-20 éves fiatalok)
A 14-20 éves korosztály sikeres pályaválasztásának elősegítése céljából olyan programok pályázatait várjuk, amelyek hozzájárulnak e korosztály pályaválasztással kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez, illetve önismeretük és önértékelésük, önmenedzselési képességeik javításához, fejlesztéséhez. Célunk, hogy elősegítsük ezen korosztály sikeres felnőtté válását, továbbtanulását, valamint a munkaerőpiacon való eredményes helytállását. Keressük tehát azokat a kezdeményezéseket, amelyek mind elméleti, mind gyakorlati síkon bővítik a különböző szakmák, pályák és azok sikeres művelőinek megismerési lehetőségeit, illetve amelyek készségfejlesztő tréningeken, foglalkozásokon keresztül segítik a célcsoportként megjelölt korosztályt saját képességeik feltérképezésében, egészséges értékelésében és fejlesztésében, jövőképük kialakításában, illetve a jövőbe és önmagukba vetett hitük javításában. Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyek nagyobb létszámú külső, pro bono önkéntes bevonását teszik lehetővé, továbbá mérhető, hosszú távú hatást érnek el a fiatalok körében.

6. Önkéntességgel az oktatásért
Alapítványunk egy olyan nemzetközi non-profit hálózat tagja, amely évente több mint 2,8 millió önkéntesnek teremt lehetőséget arra, hogy tudásával, munkaerejével segítse társadalmi céljainkat. Az önkéntesség, legyen az hagyományos (felújítás, festés, étel- és ajándékgyűjtés stb.), vagy pro bono (szakmai tudás alapú) a társadalmi szolidaritás egyik legkifejezőbb módja, a társadalmi szerepvállalás Magyarországon is egyre népszerűbb formája.

Jelen pályázat keretén belül alapítványunk célja olyan, a gyerekek és a fiatalok oktatási körülményeinek javítását vagy oktatását célzó projektek támogatása, amelyek kifejezetten külső, vállalati önkéntesek bevonására épülnek, önkéntes napok és/vagy hosszabb időtávú tradicionális és/vagy tudásalapú önkéntes programok formájában. Bár alapvető elvárás, hogy a pályázó projektjét az önkéntes munkaerő bevonására építse, jelen pályázat keretében olyan pénzügyi forrás is igényelhető, amely a projekt eredményes megvalósításához szükséges alapvető költségek (anyag- és eszközköltség, pl. festék, egyéb hagyományos önkéntességhez szükséges eszközök) fedezését szolgálja. A projekt leírásán túlmenően a pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósíthatóság időszakát, önkéntes nap(ok) esetén konkrét időpontját/időszakát, a bevonható önkéntesek számát és a szükséges készségeket is.

Elnyerhető támogatás formái és összege:
Pályázni mind pénzbeli támogatásra, mind önkéntes munka, illetve pro bono szolgáltatás formájában nyújtott támogatásra lehet. A részletes költségvetésnek tartalmaznia kell a pályázatra benyújtott projekt vagy részprojekt teljes költségvetését, feltüntetve, hogy a pályázónak hol van szüksége pénzügyi támogatásra, illetve mely tételek azok, ahol a pénzbeli támogatás megfelelő önkéntes munkaerővel, vagy pro bono szolgáltatással kiváltható. Az elnyerhető pénzbeli támogatás összege nyertes projektenként 500.000 – 2.000 000 Forint között lehet, amelyből a pályázónak legalább 30 %-ot önrészként kell biztosítania.

Kik és mivel pályázhatnak?
- A pályázó magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre, programra fordítja.
- Legalább pilot szinten működő projektek továbbfejlesztésének, bővítésének támogatására, valamint már működő részprojekt támogatására egyaránt lehet pályázni, a projekt fenntarthatóságát azonban mindkét esetben demonstrálni kell. Teljesen új kezdeményezéseket ezen pályázat során nem áll módunkban támogatni.

Az elbírálás szempontjai
Az értékeléskor előnyt élveznek olyan projektek, programok, amelyek:
- nagyobb részt kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekek, fiatalok esélyteremtését célozzák meg, legalább pilot szinten sikeresen megvalósultak,
- jelentős növekedési és hosszú távú fenntarthatósági potenciállal rendelkeznek, vagy innovatív elemeket tartalmaznak,
- nagyszámú önkéntes bevonását teszik lehetővé,
- a pályázó a kedvezményezettek körét is bevonja a projektterv véglegesítésébe.

Mit kapnak a pályázat nyertesei?
A beérkezett pályázatok közül a United Way Magyarország szakmai zsűrije kiválasztja a legígéretesebb projekteket, amelyeket a pénzügyi támogatáson kívül beilleszt a 2020-2021. évi forrásgyűjtési tevékenységébe és szándéknyilatkozat aláírásával igazolja, hogy az adott projekt megvalósulását a költségvetés szerinti pénzügyi és ezen túlmenően, a projekt jellegétől függően akár még további pénzügyi és in-kind forrásokkal is támogatja.

A támogatás folyósítása legkorábban 2020 első negyedévében kezdődhet meg.

Átláthatóság, elszámoltathatóság
Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása érdekében a támogatás folyósításának alapfeltétele, hogy minden támogatásra kiválasztott szervezet hozzájáruljon, hogy a pályázat összegének felhasználásába betekintést enged és részletesen beszámol. A beszámolónak tartalmaznia kell egy részletes pénzügyi elszámolást és azt is, hogy hány ember életében, milyen módon hozott pozitív változást az adott projekt és milyen konkrét eredményeket ért el. A monitorozás menetét a United Way Magyarország és a nyertes szervezet közötti támogatási szerződés határozza meg.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat elektronikusan a veronika.csertoi@unitedway.hu címre, 2019. november 20-ig kérjük benyújtani.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- kitöltött pályázati adatlap
- 2016., 2017. és 2018. évi pénzügyi beszámolók 2 évnél fiatalabb szervezetek esetében kérjük a meglévő pénzügyi és felelős működést igazoló dokumentumok másolatát beküldeni.
- Részletes pénzügyi terv és projektterv mérföldkövekkel és indikátorokkal
- A projektben részt vevő szakemberek önéletrajzai
- A szervezet alapító okiratának másolata

Az elbírálás eredményéről a pályázókat legkésőbb 2019. december 15-ig elektronikus úton értesítjük.

Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a pályázattal kapcsolatban, érdeklődjön a veronika.csertoi@unitedway.hu e-mail címen vagy a +36 1 6277 733-es telefonszámon.
http://www.unitedway.hu/

Palyazati adatlap_Oktatassal a jovoert_ United Way Magyarorszag.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum